KENNISBANK

NLP

Wat is het Milton model?

Het Milton model is een verzameling taalpatronen ontleend aan het werk van Milton Erickson. Deze abstracte taalpatronen zijn geschikt voor het oproepen van ervaringen via indirecte suggesties en vooronderstellingen. Doordat de taalpatronen dubbelzinnig van aard zijn sluiten ze aan met de ervaring van de luisteraar. Men kan de luisteraar hierdoor assisteren om toegang te krijgen tot hun onbewuste hulpbronnen. Algemeen kan gesteld worden dat het Milton Model mensen in een trance toestand brengt en het Meta Model mensen juist uit een trance toestand haalt.

ESSENTIAL-ELEMENTS-OF-NLP-1.png

Kennisbank > NLP > Wat is het Milton model?