KENNISBANK

NLP

Wat is spiegelen of mirroring?

Bij mirorring, spiegelen we de ander totaal. We nemen bijvoorbeeld de fysiologie van de ander totaal over. NLP frame 3 luidt: Lichaam en geest beïnvloeden elkaar wederzijds. Een bepaalde fysiologie behoort bij een bepaalde stemming en interne representatie. Door de fysiologie te spiegelen krijgen we toegang tot de stemming en zelfs tot de interne representatie van mensen. Het doel hierbij is niet om op een ongeoorloofde wijze informatie van mensen te verkrijgen, maar juist een beter contact, gebaseerd op empathie.

ESSENTIAL-ELEMENTS-OF-NLP-1.png

Kennisbank > NLP > Wat is spiegelen of mirroring?