KENNISBANK

NLP

Wat zijn strategieën?

Hoe doet iemand datgene wat hij of zij doet? Wat maakt die persoon succesvol in hetgeen hij of zij doet? NLP is ontstaan vanuit de behoefte om deze vraag te beantwoorden en om vervolgens deze kennis over te dragen op iemand anders zodat hij of zij hetzelfde succes kan bereiken. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de structuren die iemand hanteert, waarbij de inhoud een ondersteunde factor is. Het gaat om de vraag: “wat doe je?”. Maak je een beeld in je hoofd, is er een bepaalde tekst die je tegen jezelf zegt? Dacht je aan iemands stem of had je een bepaald gevoel of een bepaalde emotie? In de eerste plaats zijn we geïnteresseerd in de vorm en het proces in plaats van de inhoud.     
 
Wat is een strategie?
Een strategie is een volgorde van interne en externe stappen, die leiden tot een bepaald resultaat. Een strategie bestaat uit een opeenvolging (syntaxis) van representaties die leiden tot een specifiek resultaat.  In NLP is het belangrijkste aspect van een strategie de representaties die worden gebruikt om de strategie tot stand te brengen. De representaties zijn visueel, auditief tonaal, auditief digitaal en kinesthetisch. Met intern wordt bedoeld onze interne wereld, onze gedachten. Met extern wordt bedoeld de externe wereld, de buitenwereld. Zo kun je een plaatje maken in je hoofd (visueel intern) en je kunt ook een extern plaatje zien, bijvoorbeeld in een tijdschrift (visueel extern).   

ESSENTIAL-ELEMENTS-OF-NLP-1.png

Kennisbank > NLPWat zijn strateegieen