Systemisch Werk & Familieopstellingen

Leuk! Wij ontmoeten jou graag.

 Herken familiepatronen en creëer je eigen toekomst

Wat is Systemisch werken en Familieopstellingen?

Alles is in verbinding met elkaar. Inzicht in het familieverhaal, familieopstellingen hebben effect op de generaties die ervoor waren en de kinderen voor wie je ouder bent. Een familieopstelling geeft inzicht in de onderliggende patronen en relaties. 

Familieopstellingen is een fenomeen. We weten niet hoe het werkt, maar wel dat het werkt! Het laat ons onbewuste patronen zien, impasses, bindingen, loyaliteiten en hiërarchieën en maakt ons daar bewust van. Door je bewust te zijn van deze patronen kan je ze omarmen en ook weer loslaten. Hierdoor ontstaat er rust, ruimte en de vrijheid om zonder oordeel, schuld of schaamte te kiezen voor je eigen passie en ambitie.

Familieopstellingen en systemisch werk is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is nadat hij in Zuid Afrika heeft gezien hoe de medicijnmannen hun stam heelde met hun rituelen. Terug in Duitsland heeft hij in samenwerking met gezinstherapeuten en psychoanalyse therapeuten het opstellingen werk ontwikkelt.

Het doel is stimuleren van helder denken, bewust worden en te zoeken naar mogelijkheden om de liefde te laten stromen. Het systeem compleet te houden; leden van een familie ervaren zichzelf als heel en compleet, wanneer iedereen die tot het familiesysteem behoort in ere gehouden wordt en een gerespecteerde plaats heeft in ieders hart.

Een (familie)opstelling laat zonder veel woorden, zien welke plek we in ons huidige gezin, onze familie van herkomst of een ander systeem, zoals bijv. een sportvereniging, koor, afdeling van het werk etc., innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of halfbewuste patronen en verbanden te zien, én hoe we ons, liefdevol, los kunnen maken uit de zo genoemde verstrikkingen, die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie op generatie overgedragen.

Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar. Wel worden zij binnen de opstelling “representanten” ofwel “stand-ins” van familieleden/of delen uit een ander systeem.

De coachee is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie) systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Het zien van het verloop van de opstelling en het ervaren van de helende werking van een systeem in balans geeft kracht en inzicht. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van “dat wat er is” en rust.

Wat ga je leren tijdens de basisopleiding?

Praktische ervaringsoefeningen: theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Universele wetmatigheden: het veld en het fenomenologisch waarnemen.

Grondslag van opstellingen: de ontmoeting; kernzinnen, buigen, eren, geven en ontvangen.

Genogram en systemische vragenlijst.

Dynamieken: verstrikkingen en onbewuste identificatie.

De (innerlijke) houding van de begeleider: het volgen, observeren, waarnemen, overdracht, het verlangen en het niet-weten

De plek in de ordeningen: ouder-kind, kinderrij, mannen-vrouwenlijn en man-vrouwrelaties.

Verstrikkingen en onbewuste identificatie: het volgen, het overnemen en het innemen van en voor een ander uit het systeem van herkomst.

Het uitreiken, de afbakening en het herstellen van de orde.

En nog een hele hoop meer!

Voor wie?

Iedereen die meer uit zichzelf en het leven wil halen middels persoonlijke ontwikkeling. Ook professionele zorgverleners en in opleiding zijnde aankomende zorgverleners kunnen deelnemen aan de training. Net als therapeuten, psychosociaal hulpverleners, bewindvoerders, mentoren, maatschappelijk werkers, psychologen, artsen, hypnotherapeuten, regressie therapeuten, andere paramedici en coaches uit de reguliere en complementaire zorgverlening.

Wanneer ben je er klaar voor?

Vanuit systemisch perspectief ga je kijken naar de universele wetmatigheden van het leven. Samen kijken we naar de grote vragen, dilemma’s, patronen en drijfveren. Deze bewustwording vormt de bodem om een volgende stap te zetten en een nieuw perspectief te vinden. Tijdens deze 8-daagse Basisopleiding Systemisch Werk & Familieopstellingen krijg je handvatten, inzichten en oefeningen die je in je eigen praktijk kan inzetten. We werken met de inbreng en eigen casussen. Verder begeleid je opstellingen in kleine samenstellingen met elkaar. Na deze opstelling ben je in staat om de patronen uit jouw gezin van herkomst te zien en hiermee te werken. Ook ben je in staat om leiding te geven aan een basisopstelling.

Studiebelasting

Qua studiebelasting ligt het zwaartepunt van de opleiding vooral bij de opleidingsdagen zelf. Aanbevolen wordt om in groepjes tussendoor te oefenen, maar dit is niet vereist om de opleiding succesvol af te ronden.

Grijp deze tijdelijke kans

Heb je interesse? Bekijk de data en weet wanneer je gebruik kunt maken van deze fantastische kans! Bekijk de aanbieding.

Opleidingsdata

Bekijk de agenda voor een actueel overzicht van al onze opleidingen!

Accreditaties

CRKBO: Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

KTNO: Staat voor Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen. Met andere woorden, binnen de complementaire zorg waarborgen zij de kwaliteit van cursussen en opleidingen.

Aanmelden Familieopstellingen

Kies de optie die past bij jou.

N

Praktijkgerichte opleiding

N

Erkende opleiding

€ 1.800,-

Meld je nu aan voor Familieopstellingen!